Tìm kiếm tin tức
Ủy ban nhân dân
Ngày cập nhật 14/10/2011

ỦY BAN NHÂN DÂN

Hoàng Văn Sửu
Phó Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Tưởng
Đảng ủy viên
Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Dũng

Phó chủ tịch UBND

Hoàng Văn Tư
Ủy viên UBND
Xã đội trưởng

Hồ Xuân Trinh
Đảng ủy viên
Trưởng Công an xã

Phân công công việc cụ thể Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã

1. Đồng chí Hoàng Văn Sửu - Chủ tịch UBND xã:

Lãnh đạo, quản lý điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND xã được quy định tại điều 126, 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực như sau:
- Quản lý Tài chính, ngân sách;
- Quy hoạch, đầu tư-xây dựng, hoạt động đối ngoại, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.
- Quản lý nhà nước về đất đai, Chủ tịch Hội đồng đăng ký đất đai xã
- Giáo dục-đào tạo
- Chính sách an sinh xã hội và phòng chống thiên tai
- Công tác đào tạo nghề, vay vốn, giải quyết việc làm
- Phụ trách khối nội chính, trực tiếp chỉ đạo công tác Quốc phòng-an ninh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự.
- Công tác củng cố, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, quản lý địa giới hành chính.
- Công tác Tôn giáo
- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
- Công tác phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ.

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Tưởng - Phó Chủ tịch UBND xã:

Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, chỉ đạo công việc của UBND xã khi Chủ tịch vắng mặt dài ngày và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch UBND xã ủy quyền.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:
- Lĩnh vực phát triển sản xuất: Khai thác biển, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
- Chỉ đạo triển khai công tác thu ngân sách địa phương, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế.
- Chỉ đạo và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bê tông hóa giao thông nông thôn, chỉnh trang khu dân cư
- Công tác vệ sinh môi trường.
- Giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 988