Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 30/3, Thủ tướng cũng nhất trí với đề xuất của Ban Chỉ đạo là yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu hoặc không triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19; đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc; yêu cầu cơ bản dừng...
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 885.997
Truy cập hiện tại 64