Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác dạng ngang
« Trước | Tuần thứ 27, năm 2020 | Sau »
NGÀYChủ tịch UBND
Hoàng Văn Sửu
Phó chủ tịch UBND
Nguyễn Trọng Tưởng
Phó chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Dũng
Thứ hai
06/07/2020
Sáng: Khai mạc huấn luyện quân sự (Xã Phong Hải)
Chiều: Làm việc tại cơ quan (Xã Phong Hải)
Sáng: Làm việc tại cơ quan (Xã Phong Hải)
Chiều: Làm việc tại cơ quan (Xã Phong Hải)
Sáng: Dự khai mạc huấn luyện quân sự (xã Phong Hải)
Chiều: Làm việc tại cơ quan (xã Phong Hải)
Thứ ba
07/07/2020
Sáng: Hội nghị Đảng bộ 6 tháng đầu năm (Xã Phong Hải)
Chiều: Họp Hội Khuyến Học (Xã Phong Hải)
Sáng: Hội nghị Đảng bộ 6 tháng đầu năm (Xã Phong Hải)
Chiều: Dự họp hội khuyến học (Xã Phong Hải)
Sáng: Dự hội nghị sơ kết Đảng bộ xã 6 tháng đầu năm (xã Phong Hải)
Chiều: Dự họp hội khuyến học xã (xã Phong Hải)
Thứ tư
08/07/2020
Sáng: Làm việc hợp tác xã mới (Xã Phong Hải)
Chiều: Họp thẩm định lao động ảnh hưởng Covid (Xã Phong Hải)
Sáng: Làm việc tại cơ quan (Xã Phong Hải)
Chiều: Họp NTTS các tiểu khu 53,57 (Xã Phong Hải)
Sáng: Làm việc tại cơ quan (xã Phong Hải)
Chiều: Họp tổ thẩm định Covid 19 (xã Phong Hải)
Thứ năm
09/07/2020
Sáng: Dự tổng kết năm học trường THCS Phong Hải (Xã Phong Hải)
Chiều: Nghiệm thu đường giao thông (Xã Phong Hải)
Sáng: Làm việc tại cơ quan (Xã Phong Hải)
Chiều: Làm việc tại cơ quan (Xã Phong Hải)
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan (xã Phong Hải)
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan (xã Phong Hải)
Thứ sáu
10/07/2020
Cả ngày: Họp Hội đồng nhân xã (Xã Phong Hải)Cả ngày: Họp Hội đồng nhân dân xã (Xã Phong Hải)Cả ngày: Dự họp HĐND xã 6 tháng (xã Phong Hải)
Thứ bảy
11/07/2020
Chủ nhật
12/07/2020
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 739.479
Truy cập hiện tại 18