Tìm kiếm tin tức
Hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản mới của trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy
Ngày cập nhật 23/02/2022
Sáng ngày 23/02/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Xã Phong Hải tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã để phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện uỷ. Tham gia Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Công- HUV, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Đinh Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Sửu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên; các đồng Chí ủy viên BCH Đảng bộ xã khoá XIII; Trưởng, phó các đoàn thể- chính trị xã hội xã;Toàn thể cán bộ công chức xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Công - HUV, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các đồng chí tham gia học tập hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc giờ giấc học tập, nghiên cứu; tiến hành ghi chép, tập trung nghiên cứu kỹ từng nội dung và lĩnh hội đầy đủ những vấn đề mới, các quan điểm chỉ đạo trong các quy định, quyết định, kết luận của Trung ương và các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện uỷ nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tích cực thảo luận, trao đổi những vấn đề chưa rõ, vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí trong BTV Đảng uỷ phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện uỷ gồm: Triển khai Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 02/11/2021 của Ban chấp hành Trung ương về Quy định việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 13/12/2021 của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về xây dựng, phát triển huyện Phong Điền đến năm 2025, định hướng năm 2030; Chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 13/12/2021 của Tỉnh ủy xây dựng, phát triển huyện Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Triển khai Kế hoạch thực hiện xây dựng đô thị năm 2022 của UBND xã.
 
Để việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ đạt hiệu quả, kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự truyền đạt hiệu quả của các đồng chí đảm nhận nhiệm vụ quán triệt, triển khai nội dung các văn bản, sự tập trung nghiên cứu của các đại biểu. Đồng chí  yêu cầu, sau hội nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã cần xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và lập chương trình hành động, sớm đưa những nội dung của các văn bản trên vào thực hiện, phù hợp với thực tiễn, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ đặc thù của mình. Công tác tuyên truyền các nội dung cần được tổ chức đa dạng, phong phú, nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng để những chủ trương, quy định của Đảng đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra của cấp trên với cấp dưới để khắc phục tình trạng học tập mang tính chiếu lệ. Việc triển khai thực hiện các nội dung của các văn bản trên cần được lồng ghép với các văn bản, quy định khác của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau; Tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân, chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận để các chủ trương, đường lối của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện uỷ sớm đi vào cuộc sống; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid- 19, phòng, chống thiên tai, bão lụt.
 
Hoàng Trọng Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.086