Tìm kiếm tin tức
Danh sách ủng hộ mua Kít Test phòng, chống dịch covid-19
Ngày cập nhật 17/02/2022

 

                                                           DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ 
                                                  ĐỂ MUA KÍT TEST PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

STT

Tập thể/ cá nhân

Đơn vị

Số tiền ủng hộ
(đồng)

Ghi chú

1

A/C Thận Cam

Hải Nhuận

       2,000,000

 

2

A/C Quang Hường

Hải Thế

       1,000,000

 

3

Anh Linh

Hải Nhuận

       2,000,000

 

4

A/C Đăng Thảo

Hải Đông

       1,000,000

 

5

Anh Hoàng Đức

Hải Nhuận

       1,000,000

 

6

A/C Phượng Sáng

Hải Nhuận

          500,000

 

7

Bác Trọng Niên

Hải Thế

       2,000,000

 

8

A/C Sửu Hà

Hải Thành

          500,000

 

9

A/C Thi Phúc

Hải Thành

          100,000

 

10

A/C Hòa Xê

Hải Thành

          100,000

 

11

A/C Chớ Thu

Hải Thành

          100,000

 

12

A/C Lực Thí

Hải Thành

          100,000

 

13

A/C Côi Bê

Hải Phú

          100,000

 

14

A/C Điểm Quý

Hải Thành

          500,000

 

15

A/C Đào Hiền

Hải Nhuận

          100,000

 

16

A/C Chung Hai

Hải Đông

          100,000

 

17

Anh Hoàng Hùng

Hải Phú

          100,000

 

18

A/C Chín Lịch

Hải Đông

          500,000

 

19

A/C Phụng Yến

Hải Thành

          200,000

 

20

Anh Nguyễn Ngọc Chiến

Hải Thế

          200,000

 

21

Chị Nguyễn Thị Nữ

Việt kiều Mỹ
(Hải Thế)

 

100USD

22

Hội CTĐ xã Phong Hải

 

       1,500,000

hiện vật kít test

23

Hội LHPN xã Phong Hải

 

       6,000,000

hiện vật 100 bộ kít test

24

A/C Doán Hà

Hải Đông

       1,000,000

 

25

A/C Đào Đá

Hải Phú

          300,000

 

26

Chú Hoàng Tiêm

Hải Phú

          500,000

 

27

A/C Linh Phương

Hải Thành

          100,000

 

28

chị Trương Thị Mười

Hải Thành

          200,000

 

29

anh Trương Công Khỏe

Hải Thành

          200,000

 

30

2 bác Tám Cho

Hải Đông

       1,000,000

 

31

A/C Hùng Loan

Hải Đông

          500,000

 

32

Cty Anh Minh Tiến
(A/C Võ Hiếu)

TP Huế

       1,000,000

 

33

A/C Mai Văn Ngọc (Hưng)

Hải Thành

          300,000

 

34

A/C Hồ Ngọc Sơn

Hải Đông

          200,000

 

35

A/C Võ Như Xuân

Hải Thế

          500,000

 

36

A/C Sơn Dí

Hải Nhuận

          500,000

 

37

Gia đình bác Nguyễn Viết Từ

Hải Thế

       5,000,000

 

38

Bác Hoàng Hiến

Hải Phú

          500,000

 

39

A/C Phương Dũng

Hải Phú

          200,000

 

40

A/C Phong Bí

Hải Phú

          200,000

 

41

anh Đinh Sang

Hải Phú

          500,000

 

42

chị Trần Thị Thủy

Hải Phú

          200,000

 

43

chị Nguyễn Thị Nga

Hải Phú

          200,000

 

44

A/C Thủy Khuyến

Hải Thế

          200,000

 

45

Bà Nguyễn Thị Diện

Hải Thành

          100,000

 

46

A/C Hồng Tùng

Hải Nhuận

          200,000

 

47

Chùa Hải Đông

Hải Đông

       3,000,000

 

48

2 bác Nuôi Lan

Hải Thành

          500,000

 

49

A/C Khoa Hạnh

Hải Thành

          200,000

 

 

Tổng cộng

    37,000,000

100 USD

BCĐ PCD COVID-19 xã trân trọng cám ơn những tấm lòng của quý mạnh thường quân (Danh sách tiếp tục cập nhật)
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.034