Tìm kiếm tin tức
Đại hội Mặt trận Xã Phong Hải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày cập nhật 13/03/2024

Ngày 12/3/2024, tại Hội trường UBND xã Phong Hải, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Hải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được tổ chức. Về dự Đại hội có ông Võ Ngọc Sơn, Huyện ủy viên, Uỷ viên UBMT tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Phong Điền; ông Nguyễn Ngọc Bằng – PCT Thường trực UBMTTQVN huyện và các ông trong Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Phong Điền; Ông: Nguyễn Xuân Công, HUV, Bí thư Đảng ủy xã; Ông: Hoàng Văn Sửu, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy;TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, đại diện các ban, ngành đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, Trưởng Ban Công tác MTTQ các thôn, cùng với 57 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Uỷ ban Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương phát động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách để hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, bên cạnh đó sự năng động, sáng tạo và tích cực hưởng ứng của nhân dân nên kinh tế phát triển mạnh; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng 12%; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 10-12%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất khai thác biển và nuôi trồng thủy sản được đẩy mạnh theo hướng “ Thủy sản – Du lịch – Dịch vụ và ngành nghề” gắn với ứng dụng khoa học- công nghệ;các chương trình dự án trọng điểm triển khai thực hiện tốt[1]; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; tính đến nay thu nhập bình quân trên đầu người đạt 60 triệu đồng; Toàn xã có 1304 hộ, 4890 khẩu, trong đó lực lượng lao động có 2413 người, chiếm 60%; Xây dựng các công trình giao thông liên thôn, liên xã Vận động giúp đỡ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội; thực hiện tốt tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm. Đã vận động xây dựng 03 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sữa chữa 04 nhà và hổ trợ đột xuất cho các đối tượng nghèo cận nghèo, khó khăn trong dịp tết, đau ốm và hổ trợ cho học sinh nghèo…. “Quỹ vì người nghèo” trong nhiệm kỳ qua vận động được 104.010 triệu đồng; quản lý, sử dụng bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả. Nội dung và phương thức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục thực hiện tốt; vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy … do đó công tác mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Phong Hải không ngừng được củng cố và phát triển.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; Tuyên truyền, vận động thực hiện tốt phong trào “Chủ nhật xanh”, phong trào xây dựng “Thừa Thiên Huế, xanh sạch, sáng, không rác thải”; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Ngọc Sơn, Huyện ủy viên, Uỷ viên UBMT tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Phong Điền và ông Nguyễn Xuân Công, HUV, Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024, chỉ ra một số mặt còn hạn chế như công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, dư luận nhân dân có việc chưa kịp thời; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế… Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra, vận động được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng xã Phong Hải sớm trở thành phường.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 31 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Phong Hải, khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Mai Thúc Phương, Chủ tịch UBMTTQVN xã Khoá VIII tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Cử 05 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phong Điền.

Ghi nhận những thành tích của Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư, các tổ chức thành viên và các cá nhân trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Hải đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Hải lần thứ IX, có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trên toàn xã. Đại hội tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của chính quyền và các tổ chức thành viên; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tăng cường vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung thực hiện Chương trình hành động của Đại hội, quyết tâm xây dựng Phong Hải ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Hoàng Trọng Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 883.543
Truy cập hiện tại 656