Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy
Ngày cập nhật 14/10/2011

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ PHONG HẢI KHÓA XI

Nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Hoàng Văn Thái
Bí thư đảng ủy

 

Hoàng Văn Sửu
Phó Bí thư
Chủ tịch UBND

 

Đinh Văn Thuận
Đảng ủy viên
Trực Đảng

 

Trương Công Hùng
Đảng ủy viên,

 

Trần Đình Thi
Đảng ủy viên

 

Nguyễn Trọng Tưởng
Đảng ủy viên
Phó Chủ tịch UBND
 

Nguyễn Ngọc Thuật
Đảng ủy viên
 Chủ tịch HĐND
 

 

Hoàng Hùng Cường
Đảng ủy viên

 

Hồ Xuân Trinh
Đảng ủy viên
Trưởng Công an Xã
 

  

 

Nguyễn Mạnh
Đảng ủy viên


 

 

Mai Thúc Phương
Đảng ủy viên
Chủ tịch UBMTTQVN xã 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ XÃ PHONG HẢI KHÓA XI

nhiệm kỳ 2010 - 2015
 

Nguyễn Văn Nuôi
Bí thư đảng ủy

Phan Khánh
Phó Bí thư
Chủ tịch UBND

Nguyễn Thanh Hoài
Phó Bí thư
Chủ tịch HĐND

Phân công công việc cụ thể giữ Bí thư và các Phó bí thư Đảng ủy

1. Đồng chí. Nguyễn Văn Nuôi - Bí thư đảng ủy: Phụ trách chung.

2. Đồng chí. Phan Khánh. Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã: Phụ trách công tác chính quyền

3. Đồng chí. Nguyễn Thanh Hoài. Phó bí thư, Chủ tịch HĐND: Phụ trách công tác HĐND

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.088