Tìm kiếm tin tức
Sơ đồ tổ chức
Ngày cập nhật 14/10/2011

ĐẢNG ỦY

 

Hoàng Văn Thái
Bí thư đảng ủy

Hoàng Văn Sửu
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

 

 

 

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

Nguyễn Ngọc Thuật
Chủ tịch HĐND

 ỦY BAN NHÂN DÂN

Hoàng Văn Sửu
Phó Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Tưởng
Đảng ủy viên
Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Dũng
Phó Chủ tịch UBND

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 838.687
Truy cập hiện tại 5