Tìm kiếm tin tức
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành (đến ngày 22/02/2021)
Ngày cập nhật 23/02/2021

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Sở Tư pháp đã rà soát, hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành (đến ngày 22/02/2021); nội dung các văn bản được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (mục Niêm yết - Thông báo).

Trân trọng thông báo để các cơ quan, địa phương biết, truy cập theo địa chỉ Internet nêu trên để nghiên cứu, sử dụng văn bản, phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

 

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành (đến ngày 22/02/2021).

(Vui lòng mở file đính kèm).

Sở Thông tin và truyền thông

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 848.349
Truy cập hiện tại 196