Tìm kiếm tin tức
Các biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/02/2021
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn có hiệu quả, thống nhất, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo một số nội dung như sau:
 
1. Tất cả mọi công dân đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả người Huế về địa phương) bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.
 
2. Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đã đi qua/đến từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
3. Đối với công dân đã đi qua/đến từ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Dương: Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân tại các xã/phường/thị trấn có điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật đến tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
a) Thời gian áp dụng kiểm soát đối với công dân đã đi qua/đến Thành phố Hà Nội thực hiện theo Thông báo số 55/TB-UBND ngày 06/02/2021 của UBND tỉnh Thiên Huế.
 
b) Thời gian áp dụng kiểm soát đối với công dân đã đi qua/đến Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Dương đến Thừa Thiên Huế từ lúc 06 giờ 00 phút, ngày 09/02/2021.
 
4. Các tỉnh/thành phố khác: Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đã đi qua/đến từ các điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật đến tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
5. Đối với công dân đã đi qua/đến từ Lào đang cách ly tập trung tại T của tỉnh, thực hiện cách ly 14 ngày theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.
 
6. Đối với cách ly trẻ em dưới 15 tuổi, thực hiện theo Công văn số 897/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly đối với trẻ em dưới 15 tuổi.
 
Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.035