Tìm kiếm tin tức
Bộ Y tế bổ sung hướng dẫn khám chữa bệnh trái tuyến từ 2021
Ngày cập nhật 29/01/2021

Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế ban hành Công văn 7404/BYT-BH bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT như đi khám chữa bệnh đúng tuyến.
 
Tại Công văn này, Bộ Y tế bổ sung hướng dẫn với trường hợp người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước được chỉ định vào viện điều trị nội trú kể từ ngày 01/01/2021:
 
- Được hưởng BHYT là 100% chi phí điều trị nội trú.
 
- Lý do vào viện: Ghi là TRÁI TUYẾN.
 
Trước đó, tại Công văn 7312/BYT-BH, Bộ Y tế cũng hướng dẫn về việc hưởng BHYT trái tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ không được hưởng chế độ cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh.
 
Đồng thời, phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh của người tham gia BHYT trong trường hợp này không được tính để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 848.349
Truy cập hiện tại 172