Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Phân bổ số người ứng cử và số đại biểu được bầu theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Hải khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 10/05/2016

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ PHONG HẢI

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 29 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban bầu cử xã Phong Hải về việc ấn định đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu đại biểu HĐND xã Phonbg Hải khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ban Thường trực UBMTTQVN xã gửi đến Ủy ban bầu cử,

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 739.479
Truy cập hiện tại 17