Tìm kiếm tin tức
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để giới thiệu, thỏa thuân về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Hải khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ngày cập nhật 08/02/2021

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Sáng ngày 06-2-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Phong Hải tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để giới thiệu, thỏa thuân về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Hải khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Dự hội nghị có toàn bộ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hải; Đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ cùng cấp; cùng khách mời của Hội nghị là các đồng chí lãnh đạo Đảng Ủy – HĐND – UBND xã.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Thuật – Chủ tịch HĐND xã, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân  trình bày dự kiến, cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hộ đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026.  Theo đó, tổng số đại biểu HĐND xã giới thiệu 48 đại biểu (trong đó, có 15 nữ),  , cụ thể : Đại biểu HĐND xã được bầu là: 25 người; Người giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã là: 48 người; trong đó 02 người trong cơ quan Đảng; Thường trực HĐND: 01; Thường trực UBND : 03; Các ngành UBND : 10; 09 người trong cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; giáo dục y tế 06; doanh nghiệp 01; tôn giáo 01; các thôn 15.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận tham gia vào báo cáo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã  khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đại biểu về dự hội nghị đều đồng tình nhất trí cao về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã báo cáo trước hội nghị.

 

Hoàng Trọng Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.082