Tìm kiếm tin tức
Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày cập nhật 29/12/2020

Sáng ngày 29/12/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hải tổ chức Hội nghi Tổng kết công tác Mặt trận nhằm để đánh giá Kết quả trong công tác Mặt trận năm 2020. Đề ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng Công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Về tham dự Hội nghị có Bà Hồ Thị Thảo – HUV – PCT UBMTTQ huyện cùng các ông bà trong BTT UBMTTQ huyện; Đại biểu Đồn Biên phòng Phong Hải; Đại biểu trạm Ra đa; các đồng chí  lãnh đạo địa phương; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã; các Ủy viên của Ủy ban MTTQ xã; các Quý vị Đại biểu giáo Xứ Hải Nhuận, Niệm phật Đường Hải Nhuận, Niệm Phật Đường Hải Đông, Niệm phật đường thế Mỷ C, Đại biểu các trường, trạm y tế, Bí thư Chi bộ thôn, các trưởng thôn, trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2020. Trong năm qua, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận cấp trên phát động đã được các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng, tạo thành phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Nổi bật là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Cụ thể: Huy động quỹ vì người nghèo hơn 47triệu đồng. Phối hợp vận động, tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp lễ, tết. Hướng dẫn Ban công tác mặt trận các thôn thực hiện đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”; kết quả 98.7% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 5/5 thôn đạt thôn văn hóa. vận động kinh phí ủng hộ phòng chống dịch covid- 19 đươc: 15.690.000 đồng đã kịp thời chuyển tới UBMT huyện để phân bổ trong phòng chống dịch kịp thời….

Bà Hồ Thị Thảo - HUV - PCT UBMTTQVN huyện Phong Điền Phát biểu tại Hội Nghị

Hội nghị cũng đã thảo luận đề ra phương hướng năm 2021.Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã.

Tại Hội Nghị, UBMT xã Phong Hải đã biểu dương 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

 

Hoàng Trọng Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 994