Tìm kiếm tin tức
Thừa Thiên Huế: học sinh tựu trường vào ngày 01/9/2020 và khai giảng vào ngày 05/9/2020
Ngày cập nhật 26/08/2020
ảnh minh họa

Ngày 24/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký Quyết định số 2163/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, đối với giáo dục giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 01/9/2020 và khai giảng vào ngày 05/9/2020. Riêng giáo dục mầm non, tựu trường và khai giảng vào ngày 05/9/2020.

Ngày kết thúc học kỳ I đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trước ngày 16/01/2021 (trong đó, có 18 tuần thực học); hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 (trong đó có 17 tuần thực học). Đối với giáo dục thường xuyên, kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021 (trong đó có 16 tuần thực học); hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 (trong đó có 16 tuần thực học).

Kết thúc năm học 2020 - 2021 trước ngày 31/5/2021. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học phổ thông (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) trước ngày 31/7/2021.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi học sinh giỏi và thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Thời gian nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và văn bản hướng dẫn hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày nghỉ lễ nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.

Thời gian nghỉ phép năm đối với giáo viên là 08 tuần (bao gồm cả thời gian nghỉ hè, không kể những ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định Bộ luật Lao Động).

Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Đồng thời, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình chuẩn bị nhiệm vụ năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021 trước ngày 10/9/2020; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2021; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2021.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.043