Tìm kiếm tin tức
UBMTTQVN xã Phong Hải tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 20/07/2020
Chiều ngày 15/7/2020, tại hội trường UBND xã, UBMTTQVN xã Phong Hải tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 .Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Huyện, bà Hồ Thị Thảo - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã, trưởng Ban công tác mặt trận 5 thôn. 
 
   Tại Hội nghị, Ông Mai Thúc Phương – Chủ tịch UBMTTQVN xã đã thông qua báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020. 
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, UBMTTQVN xã Phong Hải và các tổ chức thành viên đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nỗ lực thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 đề ra.  UBMTTQVN xã đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể ra sức động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
   UBMTTQVN xã đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình giảm nghèo năm 2020, Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, UBMTTQVN xã đã cùng với UBND xã và các hội, đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho các hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn xã.  Qua đó, UBMTTQVN Ban thường trực xã cùng với ban công tác mặt trận các thôn đã triển khai vận động ủng hộ phòng chống Covid-19 với số tiền là: 16.690.000.000 đồng  và đã chuyển cho UBMT huyện để kịp thời trao cho các đơn vị nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.
Ông Nguyễn Xuân Công -HUV - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị
 
   UBMTTQVN xã cũng đã đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội thông qua các hoạt động như: giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động của cơ quan,giám sát về công tác thu, chi ngân sách xã về các khoản môi trường, kết dư và thu khác năm 2019 và 6 tháng năm 2020 của UBND xã. Tham gia góp ý vào các chương trình, dự án trọng điểm của xã, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giám sát thực hiện dự án Lưới ba cao lườn cho 20 hộ dân tham gia dự án; giám sát việc chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 
   Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, công tác Mặt trận tại địa phương cũng còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động cho người dân về phân loại rác thải tại nguồn tuy đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng ý thức của người đân chưa cao nên ảnh hưởng đến phong trào; Một số trưởng ban công tác mặt trận các thôn chưa phát huy vai trò của công tác mặt trận và phối hợp với thôn trưởng chưa nhịp nhàng trong công việc; Việc nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong toàn xã đối với Ban thường trực UBMT xã chưa thường xuyên và nhạy bén.
Ông Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
   Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Huyện và Ông Nguyễn Xuân Công -HUV - Bí thư Đảng Ủy xã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của Mặt trận xã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong trong thời gian đến. Ông đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh v.v.
 
   Trong thời gian tới, UBMTTQVN xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân; củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng. Đồng thời, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đổi mới phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Hoàng Trọng Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.038