Tìm kiếm tin tức
Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020, triển khai một số văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 27/02/2020

Ngày 27/2/2020, Đảng ủy xã Phong Hải đã tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành).

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Cườm – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền cùng toàn thể đảng viên, quần chúng là công chức, viên chức và các Trưởng thôn trên địa bàn xã.

Hội nghị đã triển khai, tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các văn bản của Đảng như: Chỉ thị số 36 – CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 56 – KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quảng lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 37-CT/TW ngàu 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới;Nghị quyết số 52 – NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thông Báo kết luận số 156 – TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các kế hoạch của Tỉnh ủy về việc triển khai các văn bản nêu trên; các chỉ đạo khác của Đảng ủy Khối về công tác tuyên truyền, nhất là về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy đảng, UBND tỉnh, các sở ngành và các phương tiện truyền thông.

 Nội dung tuyên truyền tại Hội nghị đã giúp toàn thể Đảng viên và quần chúng nắm được những mốc son lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm; giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và chuyên đề năm 2020 nói riêng, một số chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Tỉnh ủy và Đảng ủy các cấp; qua đó tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đảng viên và quần chúng về việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước/.

 

 

Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 21