Tìm kiếm tin tức
Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Phong Hải lần thứ 9 khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021).
Ngày cập nhật 31/12/2019

Sáng ngày 27/12/2019, Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Phong Hải khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 9. Về tham dự kỳ họp có đồng chí Văn Công Bình – Phó chủ tịch HĐND huyện Phong Điền, đồng chí Trần Thị Lý – Chủ tịch HLHPN huyện Phong Điền; Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy; các đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp còn có trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ- trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế. 

Tại kỳ họp đại biểu đã nghe Báo cáo của UBND xã về tình hình KTXH-QPAN năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã năm 2019. Dự toán thu chi ngân sách năm 2020; Báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9. Báo cáo của thường trực HĐND xã về hoạt động giám sát năm 2019. Phương hướng năm 2020. Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo của Ban kinh tế HĐND xã. Thông báo của UBMTTQ xã về xây dựng chính quyền, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tờ trình của HĐND, UBND trình tại kỳ họp Theo các báo cáo cho thấy năm 2019 trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều biến động, giá cả thị trường không ổn định; giá cả vật tư phục vụ sản xuất - chăn nuôi tiếp tục gia tăng, tình hình dịch bệnh… đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, giám sát của HĐND, tổ chức điều hành của UBND, sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các ngành, đoàn thể. Đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong toàn xã, kinh tế xã nhà tiếp tục duy trì ổn định. Có 16/17 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt như khai thác biển 252/250, đạt 101%, Thu ngân sách địa phương 2.273/552 triệu đồng, đạt 414%, chỉ tiêu nước mắn 100/100 ngàn lít, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch đề ra, tổng sản lượng NTTS dự ước 1.500/1.500 tấn, đạt 100%...; Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên; công tác từ thiện nhân đạo và các chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm. QP - AN được giữ vững, TTATXH đảm bảo, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng NTM tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã, thôn NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Văn Công Bình – Phó chủ tịch HĐND huyện Phong Điền nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Kỳ họp này là kỳ họp bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2019 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đánh giá kết quả ước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, HĐND xã cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 cũng như Nghị quyết và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để bàn, quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 theo hướng phấn đấu đạt cao hơn so với năm 2019

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo kinh tế xã hội năm 2019, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm qua; đồng thời bàn những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH năm 2020.

Sau thảo luận đóng góp ý kiến, kỳ họp cũng đã giành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri trong xã quan tâm.

Sau kỳ họp này, UBND xã và các ngành cần phải chủ động đề ra các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND xã đã thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành bỏ phiếu, biểu quyết và bầu đồng chí Hồ Xuân Trinh giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã.

Với truyền thống của Đảng bộ, nhân dân toàn xã, với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu và HĐND xã, đồng chí Bí thư Đảng bộ xã bày tỏ tin tưởng và quyết tâm cùng chính quyền xã Phong Hải sẽ vượt qua mọi khó khăn xây dựng xã Phong Hải vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng.

Bế mạc kỳ họp đồng chí Nguyễn Ngọc Thuật -  Chủ tịch HĐND xã đề nghị: UBND xã, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 mà Nghị quyết kỳ họp thứ chín HĐND xã thông qua. UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân đặc biệt là trong công tác giáo dục và môi trường. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ chín, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

 

Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 773.026
Truy cập hiện tại 40