Tìm kiếm tin tức
Danh sách vận động quỹ tham gia Lễ hội "Hương xưa làng cổ" huyện Phong Điền năm 2018
Ngày cập nhật 02/05/2018

Ban vận động quỹ tham gia Lễ hội "Hương xưa làng cổ" huyện Phong Điền năm 2018, gởi tới quý công ty, xí nghiệp, quý bà con trong và ngoài nước danh sách các mệnh thường quân ủng hộ cho quỹ tham gia Lễ hội "Hương xưa làng cổ" huyện Phong Điền năm 2018.

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

 TỔNG
SỐ TIỀN

 
 

1

Nguyễn Văn Vinh

Hải Phú

             3,000,000

 

2

Hoàng Trí

Hải Phú

             1,000,000

 

3

Nguyễn Văn Cam

Hải Đông

             1,000,000

 

4

Nguyễn Xuân Thành

Hải Đông

             2,000,000

 

5

Trương Đình Trung

Hải Thành

             2,000,000

 

6

Võ Như Kháng

Hải thế

             2,000,000

 

7

Trần Chu(Chín)

Hải Nhuận

             2,000,000

 

8

Nguyễn Văn Quang

Huế

             2,000,000

 

9

Nguyễn Quy

Hải Đông

                500,000

 

10

Anh Chị Minh Hạnh

Hải Đông

                500,000

 

11

Mai Văn lào

Hải Đông

             1,000,000

 

12

Nguyễn Thông(Hoa)

Hải Đông

             1,000,000

 

13

Trương Văn Điểu

Điền Hải

             4,000,000

 

14

Nguyễn Văn Phú

Điền hòa

             1,500,000

 

15

Đặng Văn Tâm

Điền hòa

             1,500,000

 

16

Nguyễn Văn Thành

Điền hòa

             1,500,000

 

17

Trần Thanh

Điền Lộc

             1,500,000

 

18

Đăng Thanh Phong

Điền hòa

             1,000,000

 

19

Trần Văn Trung

Điền Hải

                500,000

 

20

Võ Văn Phước

Huế

             1,000,000

 

21

Hoàng Tuấn

Điền Lộc

             1,500,000

 

22

Hồ Xuân Lộc

Điền lộc

             1,000,000

 

23

Hà Văn Sơn

Điền lộc

             1,000,000

 

24

Hoàng Trai

Điền Lộc

                500,000

 

25

Anh Chị Châu Hương

Hải Đông

             1,000,000

 

26

Anh Chị Thành Loan

Hải Đông

                500,000

 

27

Anh Chị Thọ Bé

Hải Nhuận

             2,000,000

 

28

Anh Chi Từ Vân

Hải Thế

             2,000,000

 

29

Hoàng Xuân Hợp

 

                500,000

 

30

Hồ Quang Lường

Hải Thế

             1,000,000

 

31

Nguyễn Các

Hải Nhuận

             1,000,000

 

32

Công ty Cổ phần đầu tư
 và Xây dựng Việt Long

Phong Điền

             3,000,000

 

33

Công ty TNHH Tư vấn
và Xây dựng Loginco

Phong Điền

             3,000,000

 

34

Công ty TNHH MTV
 XD Nhật Quỳnh

Phong Điền

             2,000,000

 

Tổng cộng

 

                   50,500,000

 

Ban tổ chức trân trọng cám ơn quý công ty, xí nghiệp, quý bà con trong và ngoài nước về những đóng góp về mặt tinh thần cũng như vật chất, góp phần vào thành công cho đoàn thể thao xã nhà tham gia Lễ hội "Hương xưa làng cổ" huyện Phong Điền năm 2018 . Chúc quý công ty, xí nghiệp, quý bà con dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.037