Tìm kiếm tin tức
Công tác CCHC của xã Phong Hải trong năm qua có sự chuyển biến tích cực.
Ngày cập nhật 20/10/2021

Công tác CCHC của xã trong năm qua có sự chuyển biến tích cực. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao Chỉ số CCHC, trong đó công tác tuyên truyền về CCHC vẫn được xem là một trong những giải pháp hàng đầu. Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền về CCHC

 

Tại cuộc họp quý III, đồng chí Hoàng Văn Sửu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, để cải thiện công tác CCHC tại xã đòi hỏi phải có sự thay đổi về mặt nhận thức của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Đồng chí chỉ đạo các cán bộ, công chức thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhất là đối với các bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp, giải quyết nhiều việc cho tổ chức, người dân; đảm bảo thông tin tuyên truyền vừa có tính biểu dương những cán bộ, công chức làm tốt công tác CCHC, đồng thời phản ánh những cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt. Điều này cho thấy, công tác tuyên truyền về CCHC vẫn được coi là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác CCHC.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền CCHC, cũng đã được UBND xã hết sức quan tâm, trong đó đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo riêng về nội dung này. Cụ thể như Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 13/01/2020 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021,... cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp giao ban; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử xã; lồng ghép tuyên truyền CCHC với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

Nội dung tuyên truyền về CCHC được đăng tải kịp thời hàng ngày. Các nội dung CCHC được tuyên truyền phù hợp với tình hình, đặc điểm và khả năng của từng đối tượng. Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, tạo sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các tổ chức và nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền về CCHC, đồng thời đã tích cực phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC của xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền còn một số hạn chế, nhất là đối với tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến đặc biệt người dân về công tác CCHC. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, UBND xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, tăng cường tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến tại xã như: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh, huyện và của xã chỉ đạo cán bộ, công chức cung cấp tốt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của đơn vị. Tuy nhiên, để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông thì cơ quan vẫn phải tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp theo hình thức gần như “cầm tay chỉ việc”, từng bước để người dân làm quen với dịch vụ công.

Để cải thiện công tác CCHC, có nhiều tiêu chí đánh giá sự tác động đến phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến cảm nhận của doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên hiểu biết của doanh nghiệp, người dân về CCHC vẫn còn có những hạn chế nhất định, đặc biệt là trong việc tiếp cận những dịch vụ công trực tuyến mà tỉnh, huyện và xã cung cấp. Do đó, các cán bô, công chức cực phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức viên chức, người dân và doanh nghiệp về công tác CCHC, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC. Trong đó cần phải tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân thấy được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật, trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện TTHC để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và liên hệ công việc... góp phần chung tay thực hiện CCHC.

 

Nguyễn Mạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.073