Tìm kiếm tin tức
Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024
Ngày cập nhật 11/01/2024

Chiều ngày 11/01/2024, UBND xã Phong Hải tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Xuân Công – HUV- Bí thư Đảng Ủy xã, cùng đồng chí Hoàng Văn Sửu – Phó Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch UBND xã; các đ/c TT lãnh đạo Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phong Hải;toàn thể cán bộ công chức, các ban ngành đoàn thể xã; Đại biểu 3 trường, trạm y tế xã, Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT thôn.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đồng chí Hoàng Văn Sửu – Phó Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, Năm 2023 UBND xã cơ bản đảm bảo các mục tiêu KTXH như Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, thực hiện. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa xã hội, y tế tiếp tục duy trì kết quả tốt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định chính trị - xã hội. Năm 2024 tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, chỉ đạo của bộ máy nhà nước từ xã đến thôn.

Với mục tiêu Đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế theo hướng “Thủy sản – Du lịch – dịch vụ và ngành nghề”, phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền, tập trung xây dựng xã Phong Hải sớm trở thành phường. Năm 2024, xã Phong Hải đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: sản lượng khai thác biển 300 tấn/năm; sản lượng nuôi trồng thủy sản 700 tấn/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 90 tỷ đồng/năm; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân 50 triệu đồng/người/năm; Giảm 03 Hộ nghèo và 20 Hộ cận nghèo; Duy trì Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế 100%, Bảo hiểm XH tự nguyện 25 người; Tỷ lệ trong độ tuổi có việc làm 90%; 85% hộ gia đình phân loại rác thải. Hội nghị đã thông qua các Quyết định, kế hoạch, chương trình, chỉ thị của UBND xã;

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Công – HUV- Bí thư Đảng Ủy xã đánh giá cao thành tích trong phát triển kinh tế – xã hội mà xã đã đạt được trong năm qua. Để các chỉ tiêu của năm 2024 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đồng chí đề nghị UBND xã tiếp tục quán triệt các chủ  trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chi ngân sách đảm bảo và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; tăng cường giám sát các chỉ tiêu, kế hoạch và có biện pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu ngay từ đầu năm. Tiếp tục phát động, thực hiện sâu rộng có hiệu quả các phong trào thi đua. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình, tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa và là tấm gương khích lệ mọi người dân làm theo.

 

Hoàng Trọng Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 867.944
Truy cập hiện tại 298