Tìm kiếm tin tức
Danh sách vận động quỹ đua thuyền truyền thống xã Phong Hải năm 2019
Ngày cập nhật 17/08/2019

Ban vận động Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Phong Hải năm 2019, gởi tới quý công ty, xí nghiệp, quý bà con trong và ngoài nước danh sách các mệnh thường quân ủng hộ cho Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Phong Hải năm 2019.

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

VNĐ

USD

1

Đại lý thức ăm nuôi tôm Từ Vân

Hải Thế

         20,000,000

 

 

2

Anh Chị  Trương Đình Trung(Phương)

Hải Thành

         10,000,000

 

 

3

Anh Chị Thọ Bé

Hải Nhuận

         10,000,000

 

 

4

Anh Chị Võ Như Thành

Sài gòn

           5,000,000

 

 

5

Anh Chị Hoàng Thị Thu Hà

Huế

           1,000,000

 

 

6

Công ty TNHH 1 TV TM XD Tây Hòa

 

           1,000,000

 

 

7

Anh Chị Ty Lương

Hoa kỳ

 

       50

 

8

Anh Chị Tỵ Nhi

Xe DL_Hải thế

              500,000

 

 

9

Anh Thanh

Điền Lộc

              500,000

 

 

10

Anh Trung

Điền hải

              500,000

 

 

11

Anh Lợi

Điền Hòa

              500,000

 

 

12

Anh Phú

Điền Hòa

              500,000

 

 

13

Anh Thông Hồng

Xe DL

           2,000,000

 

 

14

Anh Trương Công Bi_Hoa

Xe DL

              500,000

 

 

15

Anh Trương Công Thuyên

Xe DL

              500,000

 

 

16

Anh Đức Liên

Xe DL

              500,000

 

 

17

Anh Nguyễn Xuân Trung_Huệ

Hải Nhuận

              500,000

 

 

18

Anh Thanh

Xe DL

              500,000

 

 

19

Anh Lang

Xe DL

              500,000

 

 

20

Anh Văn Công Tín_Xe

Điền Hòa

              500,000

 

 

21

Anh Trần Thành_Xe

Điền Hòa

              500,000

 

 

22

Hồ Thị Hồng Thành

Hải Nhuận

           1,000,000

 

 

23

Anh Nguyễn Xuân Tào_Mai

Hải Thành

              500,000

 

 

24

BTC Thôn Hải Thế

 

           3,000,000

 

 

25

Võ Tưởng

Xe DL

              500,000

 

 

26

BTC Thôn Hải Thành

Hải Thành

           3,000,000

 

 

27

Hà Thúc Trung

Hoa kỳ

           1,000,000

 

 

28

Anh Chị Sương Biên

Hoa kỳ

 

     100

 

29

Vợ chồng ông Trần Chống

Hải Nhuận

              500,000

 

 

30

Anh của anh Sửu

Hoa kỳ

 

     100

 

31

Anh Chị Trung Phượng

 

           1,000,000

 

 

32

Anh Chị Cường Năm

Hoa kỳ

 

     100

 

33

Bác Hoàng Trọng Dẫn(Quýt)

Hải Thành

              500,000

 

 

34

Công ty thuốc tôm Sagopha

 

           5,000,000

 

 

35

Công ty Thuốc Tôm TOBA

 

           3,000,000

 

 

36

Công Ty thuốc Tavina

 

           5,000,000

 

 

37

Công Ty công nghệ thuốc tôm Hóa sinh

 

           5,000,000

 

 

38

Anh chị Thủy Lường

Hải Thế

           2,000,000

 

 

39

Anh Chị Chinh Lũy

Hải Thành

              500,000

 

 

40

Anh Hoàng Hùng Iphone

Hải Nhuận

              500,000

 

 

41

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Ngọc
 Viễn Đông(Điệp)

Huế

           5,000,000

 

 

42

Nha Khoa nụ cười việt

Huế

           5,000,000

 

 

43

Nha Khoa nụ cười việt "trao giải cúng"

Huế

           4,500,000

 

 

44

Anh Đức

Xe DL Hải Thành

              500,000

 

 

45

Nguyễn Văn Cam

Hải Đông

           1,000,000

 

 

46

Trần Đình Tuấn_Xe múc

Chợ nọ phú vang

              500,000

 

 

47

BTC Thôn Hải Nhuận

Hải Nhuận

           3,000,000

 

 

48

Nguyễn Trọng Xuyến

Hải Phú

           1,000,000

 

 

49

Võ Hậu

Hải Thế

              500,000

 

 

50

Mai Văn Lào

Hải Đông

              500,000

 

 

51

Nguyễn Các

Hải Nhuận

              500,000

 

 

52

Nguyễn Xuân Hòa

Hải Nhuận

              500,000

 

 

53

Nguyễn Trọng Phụng

Hải Đông

              500,000

 

 

54

Mai Châu

Hải Đông

           1,000,000

 

 

55

Phạm Thành Bình

Hải Nhuận

              500,000

 

 

56

Mai Xuân Lọng

Hải Đông

           1,000,000

 

 

57

Phan Thanh Dũng

Hải Nhuận

              500,000

 

 

58

Trương văn Điểu

Điền Hải

              500,000

 

 

59

Trần Nhật Trình

Hải Đông

              500,000

 

 

60

Nguyễn Thơ

Hải Thế

              500,000

 

 

61

Trần Văn Sơn

Hải Đông

              500,000

 

 

62

Mai Xuân Bụi

Hải Đông

              500,000

 

 

63

Hồ Thạnh

Hải Đông

              500,000

 

 

64

Đặng Văn Lũy

Điền hòa

              500,000

 

 

65

Lê Chí phước

Điền hòa

              500,000

 

 

66

Nguyễn Hải Đăng

Hải Đông

              500,000

 

 

67

Quang Vinh

 

           2,000,000

 

 

68

Nguyễn Văn Hợp

Hải Đông

              500,000

 

 

69

Nguyễn Văn Hải

Hải Đông

              500,000

 

 

70

Trần Ngọc

Hải Nhuận

              500,000

 

 

71

Hồ Thành

Hải Đông

           1,000,000

 

 

72

Võ Như kháng

Hải Thế

           1,000,000

 

 

73

Trần Hữu Hóa

Hải Nhuận

              500,000

 

 

74

Hồ Đăng Dàn

Hải Phú

           1,000,000

 

 

75

Hoàng Thị Thủy

Hoa kỳ

              500,000

 

 

76

Anh chị Thơ Trường

Huế

           2,000,000

 

 

77

Anh Phước

Thợ nề

           2,000,000

 

 

78

Nguyễn Xuân Công

Hải Đông

           1,000,000

 

 

79

Mai Thanh Đăng

Hải Đông

           1,000,000

 

 

80

Mai Văn Hùng

Hải Đông

              500,000

 

 

81

Trần Nhật Linh

Hải Đông

              500,000

 

 

82

Phan Nhật Trình

Hải Đông

              500,000

 

 

83

Trần Văn Quý

Hải Đông

              500,000

 

 

84

Mai Minh Cảnh

Hải Đông

              500,000

 

 

85

Hai Bác Khâm Lòng

Hải Nhuận

 

     100

 

86

Anh chị Nhàn Lành

Hải Thành

           1,000,000

 

 

87

Trần Văn Thắng

Hải Đông

              500,000

 

 

88

BTC Thôn Hải Thế

Hải Thế

           3,000,000

 

 

89

DNTN Trung tâm tin học Viễn
 Thông Song Khanh

 

              500,000

 

 

90

Công TY TNHH MTV Xây dựng
 Vĩnh Phong_Dần

 

           1,000,000

 

 

91

Vợ chồng anh chị Sơn Dí

 

           1,000,000

 

 

92

Hoàng Nhật Minh

Hải Nhuận

              500,000

 

 

93

Hồ Hữu Hiển

 

              500,000

 

 

94

Vợ chồng Nguyễn Văn Nuôi

Hải Thành

           1,000,000

 

 

95

Nguyễn Văn Hải

Xe DL Hải Thành

           1,000,000

 

 

96

Cty TNHH MTV Tư vấn XD và
 Thương mại PODI

Phong Điền

           1,000,000

 

 

97

Anh Chị Chín Lịch

Hải Đông

           1,000,000

 

 

98

Hà Văn Sơn

Điền Lộc

              500,000

 

 

99

Đơn vị thi công Rada 185

 

           3,000,000

 

 

100

Đơn vị xây dựng tạm rada 17

 

           2,000,000

 

 

101

Đơn vị thi công Rada Thái sơn

 

           2,000,000

 

 

102

Công ty cổ Phần Tư vấn xây dựng
và Thương mại THC.

 

           2,000,000

 

 

103

Công ty TNHH MTV Thương
Mại Dịch vụ và Xây dựng Quang Anh(Sỹ)

Hải Phú,
 Phong Hải

           2,000,000

 

 

104

Cty TNHH SX TM Dịch vụ Hưng
 Thịnh Window(Sỹ)

Phong Chương

           1,000,000

 

 

105

Bác Mai Nghê

Hải Đông

           1,000,000

 

 

106

Nguyễn Trọng Chưởng

HT_Hải Thế

              500,000

 

 

107

Công Ty thuốc Ho Lim

 

           5,000,000

 

 

108

Công ty TNHH MTV TM DV
Thiên Long Phú(Anh Thảo)

Huế

           2,000,000

 

 

109

Anh Chị Tiến Phó

Hoa kỳ

 

     500

 

110

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Compass

Huế

           1,000,000

 

 

111

Anh Nam

Xây dựng

           2,000,000

 

 

112

Làng Hải Nhuận

 

           2,000,000

 

 

113

Vợ chồng Điền Chi

Điền Hải

           1,000,000

 

 

TỔNG CỘNG  

173,00,000  

950

 

 
(Danh sách cập nhật ngày 29/8/2019)

Ban tổ chức trân trọng cám ơn quý công ty, xí nghiệp, quý bà con trong và ngoài nước về những đóng góp về mặt tinh thần cũng như vật chất, góp phần vào thành công chung cho Lễ hội. Chúc quý công ty, xí nghiệp, quý bà con trong và ngoài nước dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.036