Tìm kiếm tin tức
Danh sách vận động quỹ đua thuyền truyền thống xã Phong Hải năm 2017
Ngày cập nhật 28/08/2017

Ban vận động lễ hội đua thuyền truyền thống xã Phong Hải năm 2017, gởi tới quý công ty, xí nghiệp, quý bà con trong và ngoài nước danh sách các mệnh thường quân ủng hộ cho lễ hội đua thuyền truyền thống xã Phong Hải năm 2017.

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

 TỔNG
SỐ TIỀN

GHI
CHÚ

 
 

1

Mai Văn Bụi

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

2

Trần Nhật Linh

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

3

Mai Xuân Tiến

Hải Đông

                     500,000

 

 

4

Mai Xuân Châu

Hải Đông

                  2,000,000

 

 

5

Hồ Thạnh (Hoa)

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

6

Trương Công Dương

Hải Phú

                  2,000,000

 

 

7

Hồ Thảnh

Hải Thành

                  1,000,000

 

 

8

Mai Văn Thành

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

9

Nguyễn Văn Thảo (Bảy)

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

10

Trần Phi (Hy)

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

11

Nguyễn Trọng Sĩ

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

12

Nguyễn Thông (Hoa)

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

13

Trần Nhật Trinh

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

14

Hoàng Xuân Hợp

Hải Đông

                  1,500,000

 

 

15

Nguyễn Xuân Thành

Hải Đông

                  2,000,000

 

 

16

Nguyễn Các

Hải Nhuận

                  1,000,000

 

 

17

Nguyễn Văn Cam

Hải Đông

                  2,000,000

 

 

18

Hồ Đăng Dàn

Hải Phú

                  2,000,000

 

 

19

Trần Văn Phở

Hải Phú

                  1,000,000

 

 

20

Mai Xuân Lọng

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

21

Hồ Ngọc Thành

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

22

Mai Đắc Chung

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

23

Nguyễn Duy Sừng

Hải Đông

                     700,000

 

 

24

Phan Thanh Lam (La)

Hải Nhuận

                  1,000,000

 

 

25

Nguyễn Vinh

Hải Phú

                  1,000,000

 

 

26

Trần Chín

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

27

Nguyễn Xuân Công

Hải Đông

                  1,500,000

 

 

28

Nguyễn Hải Đăng

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

29

Võ Như Kháng

Hải Thế

                  1,000,000

 

 

30

Võ Hai

Hải Thế

                     500,000

 

 

31

Võ Cứ

Hoa kỳ

                  1,100,000

 

 

32

Trần Chống

Hải Nhuận

                     500,000

 

 

33

Nguyễn Viết Trí

Hải Thế

                  2,000,000

 

 

34

Trần Văn Hòa

Hải Đông

                  2,000,000

 

 

35

Thôn Hải Thế

Hải Thế

                  6,000,000

 

 

36

Nguyễn Văn Thảo (Thuận)

Hải Đông

                  2,000,000

 

 

37

Trương Tiến Dũng

Huế

                  2,000,000

 

 

38

Mai Nghê

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

39

Trương Đình Trung

Hải Thành

                  1,000,000

 

 

40

Hoàng Trọng Dẫn

Hải Thành

                  1,000,000

 

 

41

Anh chị Tiến Mót

Điền Hải

                     500,000

 

 

42

Thôn Hải Nhuận

Hải Nhuận

                  5,000,000

 

 

43

Nguyễn Văn Quang

Huế

                  1,000,000

 

 

44

Thôn Hải Thành

Hải Thành

                  5,000,000

 

 

45

Phan Đình Châu(Xoa)

Điền Hải

                     500,000

 

 

46

Anh Chị Bông Hùng

Huế

                     500,000

 

 

47

Hoàng Trung(Phượng)

Hải Phú

                  1,000,000

 

 

48

Nguyễn Văn Nuôi(Lan)

Hải Thành

                  1,000,000

 

 

49

Phan Khánh(Lơn)

Hải Thành

                  1,000,000

 

 

50

Trần Ngọc

Hải Nhuận

                  1,000,000

 

 

51

Nguyễn Văn Xê

Huế

                  3,000,000

 

 

52

Trương Văn Điểu

Điền Hải

                  2,000,000

 

 

53

Thôn Hải Phú

Hải Phú

                  5,000,000

 

 

54

Thôn Hải Đông

Hải Đông

                  5,000,000

 

 

55

Hồ Thành (Loan)

Hải Đông

                  3,000,000

 

 

56

Phạm Thanh Trí

Hải Nhuận

                     750,000

 

 

57

Mai Minh Ngẩn

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

58

Anh chị Tiến Phó($500)

Hoa Kỳ

 500 USD

 

 

59

Hồ Hữu Hiển

Huế

                  2,000,000

 

 

60

Nguyễn Trọng Tưởng(Ngõ)

Hải Thế

                  1,000,000

 

 

61

Hoàng văn Sửu(Hà)

Hải Thành

                  1,000,000

 

 

62

A Hiếu_Cty xây dựng

Huế

                  3,000,000

 

 

63

Chị Dần_Cty xây dựng

Phong Điền

                  3,000,000

 

 

64

Chị Hà_ Cty Thành Danh

Phong Điền

                  3,000,000

 

 

65

Hoàng Hùng Cường(Tuấn)

Hải Nhuận

                     500,000

 

 

66

Huỳnh Văn Nam _
Cty xây dựng

Huế

                10,000,000

 

 

67

Nguyễn Thanh Hoài(Mãn)

Hải Nhuận

                  1,000,000

 

 

68

Phan Thận(Cam)

Hải Nhuận

                     500,000

 

 

69

Nguyễn Ngọc Thuật(Uyên)

Hải Thế

                  1,000,000

 

 

70

Anh Hòa_
Cty Xây dựng Việt Long

Phong Điền

                  5,000,000

 

 

71

Hoàng Thanh Tâm

Hải Phú

                  1,000,000

 

 

72

Hồ Khánh(Phượng)

Hải Thành

 50 USD

 

 

73

Trần Đông

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

74

Thắng + Phước

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

75

Hồ Đăng Trang

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

76

Trần Thạnh

Hải Đông

                     500,000

 

 

77

Trần Thủy

Hải Đông

                     300,000

 

 

78

Trần Uynh

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

79

Nguyễn Xuân Ánh(Hồng)

Hoa kỳ

 50 USD

 

 

80

Niệm phật đường Hải Đông

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

81

Chị Chi_Vật liệu XD

 

                  1,000,000

 

 

82

Nguyễn Văn Ninh

Hải Phú

                  1,000,000

 

 

83

Đại Lý Hoàng Dung

Huế

                  1,000,000

 

 

84

Nguyễn Viết Từ

Hải Thế

                  5,000,000

 

 

85

Lê Văn Thọ_Bé

Hải Nhuận

                  5,000,000

 

 

86

Võ Tuấn Minh

Hải Thế

                     700,000

 

 

87

Hồ Quang Lường

Hải Thế

                  2,000,000

 

 

88

Phạm Thanh Bình

Hải Nhuận

                     500,000

 

 

89

Mai Văn Mạnh

Hải Phú

                     500,000

 

 

90

Mai Văn Lào

Hải Đông

                  1,000,000

 

 

91

Trần Quang Mỹ

Hải Nhuận

                  1,000,000

 

 

92

Hoàng Thanh Vinh

Hải Phú

                     780,000

 

 

93

Mai Văn Hiệp

Hải Đông

                     500,000

 

 

94

Anh Chị Thạnh Hường($100 úc)

Úc

 100 ÚC

 

 

95

Làng Hải Nhuận($200)

 

 200 USD

 

 

96

Công ty Song Khanh

Huế

                  2,000,000

 

 

97

Đội bóng AFFC đà nẳng

Đà Nẳng

                  2,000,000

 

 

98

Niệm phật đường Hải Nhuận

Hải Nhuận

                     500,000

 

 

99

Hoàng Được(Nga)

Hải Thành

                     300,000

 

 

100

Vợ chồng Cường Hường

Hoa kỳ

 100 USD

 

 

101

Hội đồng hương Phong Hải
tại Đà Nẳng

Đà nẳng

                  1,000,000

 

 

102

Hội đồng hương Phong Hải
 tại Huế

Huế

                  1,000,000

 

 

103

Làng Thế mỹ

 

                     500,000

 

 

104

Hoàng Tiêm

Hải Phú

                     500,000

 

 

105

Cty Công Xây và Thương
Mại PIPO

 

                     500,000

 

 

106

Đại lý thức ăn Nâu Tự

Huế

                  2,000,000

 

 

107

Đổ Quốc Cường

Hải Phú

                     500,000

 

 

108

Vợ chồng Tuấn Nữ

Điền Hải

                     500,000

 

 

109

Vợ chồng Linh Quý

Hải Phú

                  1,000,000

 

 

Ban tổ chức trân trọng cám ơn quý công ty, xí nghiệp, quý bà con trong và ngoài nước về những đóng góp về mặt tinh thần cũng như vật chất, góp phần vào thành công chung cho Lễ hội. Chúc quý công ty, xí nghiệp, quý bà con trong và ngoài nước dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.037