Tìm kiếm tin tức
Thông báo cấm thả rông gia súc,gia cầm trên địa bàn xã
Ngày cập nhật 05/08/2019
Căn cứ Điều 5, khoản 1, điểm c, e và điều 7 khoản 1, điểm e, của nghị định 167/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội, 
Điều 5.Vi phạm quy định về trật tự công cộng
 1.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
 c)Thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng. 
e)Để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác;
Điều 7.Vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung
1 Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 
e)Nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư.
 
Nay ủy ban nhân dân xã Phong Hải thông báo cho nhân dân trên địa bàn xã cụ thể như sau.Đặc biệt là các hộ chăn nuôi bò.
-Các hộ dân có nuôi gia súc: bò,. Nghiêm cấm thả rông trong khu dân cư trên địa bàn xã.
-Khi tiến hành chăn thả phải có người đi theo, để tránh bò phá quậy các điểm tập kết rác, giây bức xúc trong dân.
-Các chủ sở hữu đàn gia súc hiện nay đang thả rông, phải thực hiện việc nuôi nhốt vào chuồng trại ban đêm cấm thả rông,khi chăn thả phải theo quy định của pháp luật.
-Nhận được thông báo này yêu cầu các hộ dân thực hiện nghiêm, nếu để sảy ra sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
                                                                                            TM ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                       CHỦ TỊCH
                                                                                                  Hoàng Văn Sửu
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 766.365
Truy cập hiện tại 8