Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 08/01/2024

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã 6 tháng đầu năm 2024

LỊCH TIẾP DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ PHONG HẢI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

     (Ban hành kèm theo Thông báo số 02 /TB-UBND ngày 05 /01/2024

của UBND xã)

 

 

11/01/2024

 

Đ/c Hoàng Văn Sửu

Chủ tịch UBND xã

 

 

 

 

Tại UBND xã

 

26/01/2024

Nhà Văn hóa thôn Hải Thế

06/02/2024

Tại UBND xã

 

22/02/2024

Nhà Văn hóa thôn Hải Thành

07/3/2024

Tại UBND xã

 

22/3/2024

Nhà Văn hóa thôn Hải Nhuận

05/4/2024

Tại UBND xã

 

25/4/2024

Nhà Văn hóa thôn Hải Phú

09/5/2025

Tại UBND xã

 

        24/5/2025

Tại UBND xã

 

07/6/2024

Nhà Văn hóa thôn Hải Đông

21/6/2024

Tại UBND xã

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Mạnh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 867.944
Truy cập hiện tại 305