Tìm kiếm tin tức
Đại hội Đảng bộ xã Phong Hải lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày cập nhật 14/05/2020

Trong 02 ngày 07 và 08/5/2020, Đảng bộ xã Phong Hải đã tổ chức Đại hội toàn Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy và Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phong Hải đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tập trung vào nuôi trồng thủy sản và phát triển tiểu thủ công nghiệp; Thu nhâp bình quân đầu người: Đạt 38/60 triệu đồng, đạt 63,3% chỉ tiêu NQ; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm (đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 21 hộ, đạt 1,5%); cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; đến nay, xã đạt 9/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Phong Hải quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 03 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Hàng năm, Đảng bộ có 100% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có Chi bộ yếu kém; Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phong Hải đề ra định hướng cần thực hiện, đó là: Tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 1%; hoàn thành 20 tiêu chí nông thôn mới…

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Phong Hải lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Công tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Hải, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 48