Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Cho tôi hỏi thủ tục đăng ký kết hôn
Người gửi: Tran Thanh Duong - Thon Hai Dong (Ngày gửi: 27/03/2015)
Đáp:

Cám ơn anh Trần Thanh Đương đã có ý kiến hỏi về thủ tục Đăng ký kết hôn. Ban biên tập đã chuyển cho cán bộ Tư pháp hộ tịch và đã có lời giải đáp về quy trình thủ tục đăng ký kết hôn như sau:
- Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ và xuất trình các giấy tờ cá nhân theo quy trình nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch xã yêu cầu. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt.
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn hồ sơ và xem xét, thụ lý hồ sơ.
- Bước 3: Đại diện UBND cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.

Trân trọng!

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 52