Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Yêu cầu đơn vị phổ biến đến tất cả CB,CNVC của cơ quan mình Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND. Nghiêm túc thực hiện theo những nội dung :
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2015 và thay thế Quyết định số 1373/QĐ-UB ngày 09 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về thư điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Hệ thống Thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế là hệ thống nhằm phục vụ các cơ quan, đơn vị nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư tín qua mạng tin học, phục vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Hệ thống Thư điện tử công vụ được đặt tên duy nhất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có dạng [tên_đăng_nhập]@thuathienhue.gov.vn, quyết định quy định rõ việc đặt tên hộp thư điện tử của các cơ quan, địa phương và tên của hộp thư điện tử cá nhân của các cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
Theo Quyết định, tất cả cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị phải thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ để giao dịch trao đổi công việc và luân chuyển tệp (file) văn bản qua mạng. Hộp thư điện tử phải được công khai để thuận tiện cho việc trao đổi, thông tin liên lạc trong công việc và tiếp nhận thông tin, trả lời công dân.
Tài khoản thư điện tử công vụ cá nhân là định danh duy nhất để đăng nhập vào hệ thống các phần mềm ứng dụng dùng chung của tỉnh và các phần mềm ứng dụng của các ngành qua hệ thống xác thực tập trung của tỉnh.
- Nghiêm cấn sử dụng hộp thư điện tử công cộng (Yahoo. Gmail. Hotmail..) để trao đổi công việc của cơ quan, đơn vị, đại phương.


(Trường hợp quên mật khẩu xin liên hệ Đ/C Bằng VP HĐND&UBND huyện để lấy lại MK. sđt 0905021215)
Người gửi: UBND huyện Phong Điền - thị trấn Phong Điền (Ngày gửi: 27/01/2015)
Đáp:

UBND xã Phong Hải đã tiếp thu thông báo tử UBND huyện và đã phổ biến cho tất cả cán bộ, CNVC sử dụng thư điện tử theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định sử dụng thư điện tủ công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trân trọng!

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 56