Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Kính gửi xã Phong Hải. Hiện thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã được công bố trên
https://motcua.thuathienhue.gov.vn/phongdien/bo-thu-tuc-hanh-chinh.aspx

- Qúy xã tham khảo và tạo liên kết để công dân, tổ chức tiện liện hệ
- Yêu cầu xã bỏ Quy trình ISO TRÊN TTRANG http://phonghai.thuathienhue.gov.vn/?gd=13&cn=26 vì đây là quy trình áp dụng tại VP UBND huyện và các phòng ban chuyên môn, trong nâm 2015 VP UBND huyện tiếp tục xây dưng QUY TRÌNH ISO cho xã Phong Hỉa theo CV 11/UBND-VP

TRÂN TRỌNG.
Người gửi: UBND huyện Phong Điền - thị trấn Phong Điền (Ngày gửi: 13/01/2015)
Đáp:

UBND xã Phong Hải xin tiếp thu thông báo từ UBND huyện Phong Điền, UBND xã sẽ có buổi làm việc với Phòng CNTT của Sở Truyền thông để gở bỏ Quy trình ISO trên trang TTĐT xã

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 53