Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Xin chào admin. Cho tôi hỏi chúng tôi muốn đóng góp bài viết cho website của Xã thì chúng tôi phải gửi thế nào? Gửi qua mục "tiếp nhận ý kiến" có được kg? Cảm ơn
Người gửi: Trần Văn Hào - 183 thái phiên huế (Ngày gửi: 15/06/2012)
Đáp:

Xin cảm ơn bạn đã tham gia viết bài và muốn đăng bài tại website của xã, bạn hãy giữ bài cho ban biên tập, nếu ban biên tập duyệt được nội dung thì đăng tin cho bạn, bạn có thể giử theo địa chỉ này cũng được nếu bạn ở xa. pkhanh1978@yahoo.com. và kèm theo số điện thoại và tên bạn là ai nữa nhé xin cảm ơn.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 54