Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Hi my name is Anthony T. I have been living in the United States about 24years. I would like to know is there a possibility that I can find my original birth certificate in Vietnam? I am looking forward to hear from you.


Respectfully yours,
Người gửi: Phil Truong - usa (Ngày gửi: 23/01/2012)
Đáp:

Cổng Thông tin điện tử xã Phong Hải đã nhận được câu hỏi của anh Anthony T, UBND xã đã gửi đến bộ phận chuyên môn và đã có câu trả lời như sau:

Anh sẽ tìm ra và được cấp lại Giấy khai sinh góc tại Việt Nam nếu anh có đăng ký khai sinh nơi anh sinh ra tại xã hoặc phường nào ở Việt Nam trước đây, vì ở xã, phường đó có lưu sổ hộ tịch góc trước đây anh đăng ký. Anh đến Phòng Tư pháp huyện để được hướng dẫn thủ tục và cấp lại bản chính Giấy khai sinh. Theo quy định tại Điều 62, Nghị định 158/NĐ-CP của Chính phủ thì cấp lại bản chính Giấy khai sinh thuộc thẩm quyền UBND huyện, việc cấp lại này được thực hiện khi: Bản chính Giấy khai sinh bị mất, bị hư hỏng, hoặc đã ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà sổ đăng ký khai sinh còn lưu trử được. UBND cấp huyện, nơi lưu trử sổ đăng ký khai sinh sẽ thực hiện việc cấp lại bản chính giấy khai sinh (Giấy khai sinh góc).

Xin cám ơn!

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 45