Tìm kiếm tin tức
Triển khai cài đặt ứng dụng Hue-S cho toàn dân trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 01/03/2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước, nhằm triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn hiệu quả, cũng như đảm bảo an toàn cho nhân dân; đồng thời, vừa có tính lâu dài hình thành thói quen của người sử dụng công nghệ góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của tỉnh, để triển khai các giải pháp đến người dân tiếp cận Hue-S, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế quán triệt nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong phòng dịch; thường xuyên duy trì 5K; đồng thời, chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cài đặt ứng dụng Hue-S, triển khai ứng dụng QR (mã thông tin phản hổi), đây là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá mức độ đảm bảo an toàn phòng dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

-Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị liên quan huy động tối đa các lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà để thông báo, rà soát, hướng dẫn và cài đặt ứng dụng Hue-S cho tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn.

-Tiếp tục triển khai đặt bảng QR (mã thông tin phản hồi) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý.

-Chỉ đạo các Công ty, doanh nghiệp, các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn hỗ trợ cài đặt cho người mua ứng dụng Hue-S

3. Đại học Huế, các Trường Đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Huế, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, học sinh có điện thoại thông minh tại các đơn vị thực hiện cài đặt ứng dụng Hue-S.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức triển khai cho tất cả toàn lực lượng gương mẫu cài đặt ứng dụng Hue-S.

5. Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh, phụ huynh có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt ứng dụng Hue-S.

6. Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền, vận động yêu cầu cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động đang làm việc các doanh nghiệp trong khu kinh tế, công nghiệp cài đặt ứng dụng Hue-S, triển khai ứng dụng QR (mã thông tin phản hồi) để đảm bảo nguyên tắc phòng dịch.

7. Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế:

-Quán triệt triển khai cài đặt Hue-S cho toàn thể đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn; đoàn thanh niên phải gương mẫu, đi đầu trong việc cài đặt ứng dụng Hue-S.

-Chỉ đạo các cấp đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã triển khai phong trào tình nguyện hỗ trợ các địa phương hỗ trợ cài đặt Hue-S cho người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn; đồng thời, phát động phong trào toàn dân Thừa Thiên Huế cài đặt Hue-S.

8. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp triển khai Poster điện tử chiếu ở các bảng điện tử tại cơ quan, doanh nghiệp, tại thang máy và các điểm công cộng, Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo hỗ trợ tăng thời lượng hiển thị nội dung tuyên truyền cài đặt ứng dụng Hue-S.

9. Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền người dân, du khách cài đặt ứng dụng Hue-S và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện truyền hình, phát thanh, các báo của tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời, hướng dẫn hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng trong việc triển khai cài đặt ứng dụng Hue-S.

Nghiên cứu giải pháp giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Hue-S trên cơ sở dữ liệu quản lý số cán bộ, công chức, viên chức; cung cấp cho Sở Nội vụ số liệu để đánh giá việc thi đua, chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành việc cài đặt ứng dụng Hue-S trước ngày 28/2/2021.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 867.944
Truy cập hiện tại 304