Tìm kiếm tin tức
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2018
Ngày cập nhật 04/05/2018
Trong tháng 05/2018, nhiều văn bản mới, nổi bật sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập…
 
 

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

25/2018/NĐ-CP

BH: 28/02/2018

HL: 01/05/2018

2

Nghị định 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

32/2018/NĐ-CP

BH: 08/03/2018

HL: 01/05/2018

3

Nghị định 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

30/2018/NĐ-CP

BH: 07/03/2018

HL: 01/05/2018

4

Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

41/2018/NĐ-CP

BH: 12/03/2018

HL: 01/05/2018

5

Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

40/2018/NĐ-CP

BH: 12/03/2018

HL: 02/05/2018

6

Nghị định 48/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

48/2018/NĐ-CP

BH: 21/03/2018

HL: 10/05/2018

7

Nghị định 49/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

49/2018/NĐ-CP

BH: 30/03/2018

HL: 15/05/2018

8

Nghị định 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

50/2018/NĐ-CP

BH: 09/04/2018

HL: 29/05/2018

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 13/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

13/2018/QĐ-TTg

BH: 06/03/2018

HL: 01/05/2018

2

Quyết định 14/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

14/2018/QĐ-TTg

BH: 12/03/2018

HL: 01/05/2018

3

Quyết định 15/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/2018/QĐ-TTg

BH: 12/03/2018

HL: 10/05/2018

4

Quyết định 16/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/2018/QĐ-TTg

BH: 23/03/2018

HL: 10/05/2018

5

Quyết định 655/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

655/QĐ-BGTVT

BH: 03/04/2018

HL: 10/05/2018

6

Quyết định 529/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông

529/QĐ-BTTTT

BH: 11/04/2018

HL: 10/05/2018

7

Quyết định 18/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

18/2018/QĐ-TTg

BH: 02/04/2018

HL: 20/05/2018

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 48/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc

48/2017/TT-BTTTT

BH: 29/12/2017

HL: 01/05/2018

2

Thông tư 24/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

24/2018/TT-BTC

 

BH: 12/03/2018

HL: 01/05/2018

3

Thông tư 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính

25/2018/TT-BTC

BH: 16/03/2018

HL: 01/05/2018

4

Thông tư 27/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

27/2018/TT-BTC

 

BH: 21/03/2018

HL: 04/05/2018

5

Thông tư 15/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức và hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược

15/2018/TT-BVHTTDL

 

BH: 14/03/2018

HL: 05/05/2018

6

Thông tư 16/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược

16/2018/TT-BVHTTDL

BH: 14/03/2018

HL: 05/05/2018

7

Thông tư 30/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

30/2018/TT-BTC

BH: 28/03/2018

HL: 05/05/2018

8

Thông tư 10/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

10/2018/TT-BGTVT

BH: 14/03/2018

HL: 10/05/2018

9

Thông tư 03/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018

03/2018/TT-BCT

 

 

 

 

BH: 30/03/2018

HL: 14/05/2018

10

Thông tư 34/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

34/2018/TT-BTC

 

BH: 30/03/2018

HL: 14/05/2018

11

Thông tư 33/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

33/2018/TT-BTC

 

BH: 30/03/2018

HL: 14/05/2018

12

Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước

04/2018/TT-BNV

 

BH: 27/03/2018

HL: 15/05/2018

13

Thông tư 12/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa

12/2018/TT-BGTVT

BH: 28/03/2018

HL: 15/05/2018

14

Thông tư 13/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải

13/2018/TT-BGTVT

BH: 29/03/2018

HL: 15/05/2018

15

Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

01/2018/TT-BKHĐT

BH: 30/03/2018

HL: 15/05/2018

16

Thông tư 18/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá

18/2018/TT-BVHTTDL

BH: 30/03/2018

HL: 15/05/2018

17

Thông tư 04/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN

04/2018/TT-BCT

 

BH: 02/04/2018

HL: 17/05/2018

18

Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục

11/2018/TT-BGDĐT

 

BH: 06/04/2018

HL: 22/05/2018

19

Thông tư 14/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

14/2018/TT-BGTVT

BH: 03/04/2018

HL: 25/05/2018

 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 773.026
Truy cập hiện tại 36