Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 23/8/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
Ngày cập nhật 31/10/2017

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND huyện về Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 23/8/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Uỷ ban nhân dân xã Phong Hải ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 742.160
Truy cập hiện tại 92