Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2018
Ngày cập nhật 31/10/2017

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BCA ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Bộ Y tế - Bộ Công an về hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân;

          Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tuyển chọn, gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018; Kế hoạch số 62/KH-HĐNVQS ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng NVQS huyện Phong Điền về việc Sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2018.

          Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đúng quy định.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xây dựng kế hoạch Sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2018 như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 766.365
Truy cập hiện tại 3