Tìm kiếm tin tức
CÔNG BỐ Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Hải khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày cập nhật 30/05/2016

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ PHONG HẢI

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân xã Phong Hải về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Hải, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban bầu cử xã Phong Hải tại cuộc họp của Ủy ban bầu cử huyện vào lúc 19 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2016, 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 766.365
Truy cập hiện tại 3