Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Hải, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 31/03/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số: 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Công văn số: 65/UBND-NV, ngày 29 tháng 01 năm 2016, về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã,

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 7