Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Về việc phân công các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 31/03/2016

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân xã Phong Hải về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã thống nhất phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho các thành viên trong Ủy ban bầu cử như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 56