Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Chuẩn bị và tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2016
Ngày cập nhật 27/01/2016

Căn cứ kế hoạch số: 08/KH-HĐNVQS ngày 21 tháng 01 năm 2016 về việc chuẩn bị và tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2016 của Hội Đồng NVQS huyện Phong Điền.
Để tiện theo dõi, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ giao quân năm 2015, Hội Đồng NVQS xã xây dựng nội dung, biện pháp thực hiện trước, trong thời gian giao quân cụ thể như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 20