Tìm kiếm tin tức
Giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10 hội đồng nhân dân xã khóa X
Ngày cập nhật 29/12/2015

Tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND xã theo báo cáo số 10/BC – HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015. Về việc tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 10, còn một số vấn đề khác UBND xã tiếp thu và xin báo cáo kết giải quyết như sau:       

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 52