Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016
Ngày cập nhật 18/12/2015

Kế hoạch số 91/KH-HĐNVQS ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Phong Điền về việc Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016.
Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đúng quy định.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xây dựng kế hoạch Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 54