Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2016
Ngày cập nhật 20/10/2015

Kế hoạch số 370/KH-HĐNVQS ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng NVQS huyện Phong Điền về việc Sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2016.
Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đúng quy định.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xây dựng kế hoạch Sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2016 như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 54