Tìm kiếm tin tức
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều hành Đề án “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND xã Phong Hải”
Ngày cập nhật 30/09/2015

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chinh phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quy định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến ISO và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 về việc “xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

  Xét đề nghị của Công chức Văn phòng Thống kê xã Phong Hải,

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 60