Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác dạng ngang
« Trước | Tuần thứ 18, năm 2021 | Sau »
NGÀYChủ tịch UBND
Hoàng Văn Sửu
Phó chủ tịch UBND
Nguyễn Trọng Tưởng
Phó chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Dũng
Hỗ trợ kỹ thuật
Admin Phong Hải
Thứ hai
03/05/2021
Cả ngày: Nghỉ lễ (xã Phong Hải)Cả ngày: Nghỉ bù Lễ (xã Phong Hải)
Thứ ba
04/05/2021
Sáng: Họp BCĐ Phòng chống dịch (xã Phong Hải)
Chiều: 14h đến 16h hội ý thường trực ủy ban
16h30 đến 17h30 họp trực tuyến chống dịch (xã Phong Hải)
Sáng: Họp BCĐ PCD Covid xã (xã Phong Hải)
14:00-15:00: Hội ý TT UBND (xã Phong Hải)
16:30: Họp trực tuyến Covid-19 (xã Phong Hải)
Thứ tư
05/05/2021
Sáng: Làm việc đoàn thanh tra Tỉnh Đất lâm nghiệp (xã Phong Hải)
Chiều: Làm việc ban bầu tư thẩm định kênh mương nước thải dân cư tập trung (xã Phong Hải)
Sáng: Dự hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử ĐB HĐND huyện trên địa bàn xã (xã Phong Hải)
Chiều: Làm việc tại cơ quan (xã Phong Hải)
Thứ năm
06/05/2021
Sáng: Làm việc tranh chấp tài sản tại xã (xã Phong Hải)
Chiều: Làm việc đoàn Quân khu 4 về diễn tập phòng chống thiên tai (xã Phong Hải)
Sáng: Hội nghị thông báo tình hình KT-XH xã cho các ứng cử viên HĐND xã NK 2021-2026 chuẩn bị tiếp xúc cử tri (xã Phong Hải)
Chiều: họp bàn công tác giảm nghèo năm 2021 (xã Phong Hải)
Thứ sáu
07/05/2021
Sáng: Hội nghị gặp gỡ những người ứng cử (xã Phong Hải)
Chiều: Họp các tổ bầu cử (xã Phong Hải)
Sáng: Họp Hội CTĐ xã (xã Phong Hải)
Chiều: Làm việc tại cơ quan (xã Phong Hải)
Thứ bảy
08/05/2021
Chủ nhật
09/05/2021
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 54