Tìm kiếm tin tức
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Ngày cập nhật 05/09/2016

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP ĐỊA ĐIỂM

08/7/2016

Đ/c Phan Khánh- Chủ tịch UBND xã

Nhà VH Thôn Hải Thành

18/8/2016

Đc Nguyễn Trọng Tưởng- PCT UBND xã Nhà VH Thôn Hải Thế

16/9/2016

Đ/c Phan Khánh- Chủ tịch UBND xã Nhà VH Thôn Hải Nhuận

19/10/2016

Đc Nguyễn Trọng Tưởng- PCT UBND xã Nhà VH Thôn Hải Phú

18/11/2016

Đ/c Phan Khánh- Chủ tịch UBND xã Nhà VH Thôn Hải Đông

16/12/2016

Đ/c Phan Khánh- Chủ tịch UBND xã

Đc Nguyễn Trọng Tưởng- PCT UBND xã

Tại trụ sở UBND xã

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 58