Tìm kiếm tin tức
LỊCH TIẾP DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ PHONG HẢI
Ngày cập nhật 30/03/2016

LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Tháng 1

02/1/2016

Đ/c Phan Khánh, CT UBND

Phòng làm việc

12/1/2016

Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCT UBND

Phòng làm việc

24/1/2016

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng, PCT UBND

Phòng làm việc

30/1/2016

Đ/c Phan Khánh, CT UBND

Phòng làm việc

Tháng 2

02/2/2016

Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCT UBND

Phòng làm việc

12/2/2016

Đ/c Phan Khánh, CT UBND

Phòng làm việc

18/2/2016

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng, PCT UBND

Phòng làm việc

28/2/2016

Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCT UBND

Phòng làm việc

Tháng 3

03/3/2016

Đ/c Phan Khánh, CT UBND

Phòng làm việc

12/3/2016

Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCT UBND

Phòng làm việc

24/3/2016

Đ/c Phan Khánh, CT UBND

Tiếp dân cùng với TT UBND huyện

Tại Hội trường UBND xã

30/3/2016

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng, PCT UBND

Phòng làm việc

Tháng 4

02/4/2016

Đ/c Phan Khánh, CT UBND

Phòng làm việc

10/4/2016

Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCT UBND

Phòng làm việc

22/4/2016

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng, PCT UBND

Phòng làm việc

31/4/2016

Đ/c Phan Khánh, CT UBND
Tiếp dân cùng với TT HĐND huyện

Tại Hội trường UBND xã

Tháng 5

04/5/2016

Đ/c Phan Khánh, CT UBND

Phòng làm việc

11/5/2016

Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCT UBND

Phòng làm việc

21/5/2016

Đ/c Phan Khánh, CT UBND

Phòng làm việc

28/5/2016

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng, PCT UBND

Phòng làm việc

Tháng 6

02/6/2016

Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCT UBND

Phòng làm việc

09/6/2016

Đ/c Phan Khánh, CT UBND

Phòng làm việc

19/6/2016

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng, PCT UBND

Phòng làm việc

26/6/2016

Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCT UBND

Phòng làm việc

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 48