Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp dân 6 tháng cuối năm 2014 của lãnh đạo UBND xã Phong Hải
Ngày cập nhật 30/07/2014

     LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Chủ tịch UBNDPCT UBND (Kinh tế)PCT UBND (Xã hội)

 

Tháng 7

02/7/2014 Đ/c Phan Khánh, PCTUBND Phòng làm việc
12/7/2014 Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCTUBND Phòng làm việc
24/7/2014 Đ/c Nguyễn Viết Từ, CTUBND Phòng làm việc
30/7/2014 Đ/c Phan Khánh, PCTUBND Phòng làm việc

Tháng 8

02/8/2014 Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCTUBND Phòng làm việc
12/8/2014 Đ/c Phan Khánh, PCTUBND Phòng làm việc
18/8/2014 Đ/c Nguyễn Viết Từ, CTUBND Phòng làm việc
29/8/2014 Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCTUBND Phòng làm việc

Tháng 9

03/9/2014 Đ/c Phan Khánh, PCTUBND Phòng làm việc
12/9/2014 Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCTUBND Phòng làm việc
24/9/2014
Đ/c Nguyễn Viết Từ, CTUBND
Tiếp dân cùng với TT UBND huyện
Tại Hội trường UBND xã
30/9/2014 Đ/c Phan Khánh, PCTUBND Phòng làm việc

Tháng 10

02/10/2014 Đ/c Nguyễn Viết Từ, CTUBND Phòng làm việc
10/10/2014 Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCTUBND Phòng làm việc
22/10/2014 Đ/c Phan Khánh, PCTUBND Phòng làm việc
31/10/2014 Đ/c Nguyễn Viết Từ, CTUBND
Tiếp dân cùng với TT HĐND huyện
Tại Hội trường UBND xã

Tháng 11

04/11/2014 Đ/c Phan Khánh, PCTUBND Phòng làm việc
11/11/2014 Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCTUBND Phòng làm việc
21/11/2014 Đ/c Nguyễn Viết Từ, CTUBND Phòng làm việc
28/11/2014 Đ/c Phan Khánh, PCTUBND Phòng làm việc

Tháng 12

02/12/2014 Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCTUBND Phòng làm việc
09/12/2014 Đ/c Phan Khánh, PCTUBND Phòng làm việc
19/12/2014 Đ/c Nguyễn Viết Từ, CTUBND Phòng làm việc
26/12/2014 Đ/c Hoàng Văn Sửu, PCTUBND Phòng làm việc

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 54